Bopil Smolt Feeder (BSF) - BoPil - Aqua

Bopil Smolt Feeder (BSF)

BSF’en er udviklet til avanceret smolt og post-smolt produktion, giver mulighed for at fodre meget små mængder så ofte, som der ønskes, 24/7.

Den forøgede størrelse af smolt giver større behov for præcis fodring, så man kan kontrollere foderomkostninger samt bio-filtrerne i RAS-systemet.

BSF Med Tekst På Rør

 

Opfyldningssystem

Kædesystem:
Dette er et fuldt automatisk PC baseret system. Med dette system skal man være opmærksom på at ofte og præcis kalibrering af BSF systemet er nødvendig. Da fodringen er baseret på tid og kalibrering i stedet for vægt, skal man regne med 5-10% usikkerhedsmargin.

SpotFish:
Dette er et fuldt automatisk pneumatisk PC baseret system med en kapacitet på ca. 500 kg. pr. time. Med SpotFish bliver hver udfodret mængde foder vejet og registreret. Det udelukker enhver usikkerhed ved udfodringen.

Økonomi:
Hvis dit smolt anlæg bruger >5 tons foder pr. dag, vil vi stærkt anbefale brug af et pneumatisk system.
Eksempel: 10 tons foder pr. dag = 3.650 tons pr. år -> usikkerhedsmargin: 5-10% = 180-365 tons pr. år.

Kædeanlæg
Kædesystem
..versus Bigbag _påslag
SpotFish

 

Udfodring

Alle BSF bliver skræddersyet og tilpasset størrelsen og formen af tankene.

BSF er designet til at udfodre i overensstemmelse med tank volume, fx bliver der udfodret med i yderkanten af tanken og mindre indad mod midten.

BSF Feeding

 

BSF’s primære del

BSF’ens primære del er lavet af rustfrit stål uden nogle skarpe kanter.
Den kegleformede form med meget stejle vægge sørger for, at der aldrig sidder gammelt foder i beholderen.

Foderet falder direkte ned i sneglerenden, hvor en 24 V motor er monteret direkte på enden af sneglen.

Beholderen over den primære del kan variere i længde, afhængig af kundens behov.

BSF Beholder

Motor

En frekvenskontrolleret 24V motor aktiverer BSF’en med mulighed for justering af RPM.
BSF udfodrer med bestemte intervaller på 5, 8 eller 10 sekunder afhængig af udfodringsbehov.
Pauserne mellem udfodringerne er automatisk udregnet  af PC systemet.

 

Udfodringsrøret

Udfodringsrøret fås i Ø50, 70 and 110 mm.
og har 10 eller 12 udgange afhængig af tankens diameter og fodringsvolumen.

Foderudgangene er tildækket for at undgå, at der kommer vand i røret.

 BSF Rør Der Fodrer

 

Tank Snit Med Forsk . Påfyldning DK Tekst

Manuel opfyldning eller opfyldning med kædeanlæg koster naturligvis mindre end et SpotFish system, når man tænker på investeringsomkostninger. Men værdien af at vide lige præcis, hvor meget, der bliver udfodret vil returnere dine investeringsomkostninger i løbet af et par år. På samme tid kan man kontrollere sit RAS system meget mere optimalt.